• Telefon

    0216 577 4655

Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidir. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesinin teklifini en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları bilgilendirmekle görevlidir. Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir. Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır. Ruhsat talebinde bulunmak için sağlanması gereken şartlardan biri de, şirketin kurucu ortaklarının en az 8 yıl sigorta sektöründe çalışmış olmalarını belgeleme gerekliliğidir.

Sigorta brokerliği güçlü mali yapı gerektirir.Sigorta brokerlerinin faaliyete başlamaları için, asgari ödenmiş sermayelerinin 20.000 TL olması, faaliyet gösterecekleri her alan için (hayat dışı, hayat ve reasürans brokerliği) ise ilave 10.000 TL sermaye koymaları gerekmektedir. Örneğin broker üç alanda da faaliyet gösterecekse ödenmiş sermayesinin en az 50.000 TL olması gerekmektedir.

Sigorta brokerleri bağımsızdır.Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir. Sigorta brokerleri, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilir. Gerekli gördükleri takdirde tüm sigorta şirketleriyle de çalışabilir. Sigorta brokerleri, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenir.