• Telefon

    0216 577 4655

Şirketler uzman ve kalifiyepersonel bağlılığı için çalışanlarına yönelik etkin faydaprogramlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu programlar çalışan memnuniyetini arttırmakla birlikte şirket karlılıklarını da arttırmaktadır. Bazı çalışan fayda programlarımız;

Grup sağlık sigortası planları,
Grup emeklilik sigorta planları
Grup ferdi kaza sigortası planları
SDS Prestij Sigorta olarak; çalışan fayda programlarının ulusal ve uluslararası ürün araştırma deneyimleriyle etkin yönetimini sağlamaktayız.