• Telefon

    0216 577 4655

 Tehlikeli madde atık ve finansal sorumluluk sigortası
 Tehlikeli madde ve/veya tehlikeli atığın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alabilirsiniz.

 LPG zorunlu sorumluluk sigortası

 Özel güvenlik zorunlu finansal sorumluluk sigortası
 Özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasıdır.

Sahil tesisleri ve deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası
Kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiyenin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu zararları güvence altına alır.

Zorunlu otoyol finansal sorumluluk sigortası
Motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması hallerindeki zararları kapsar.

Tıbbi hata zorunlu finansal zorunlu sorumluluk sigortası
Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen meslekifaaliyeti ifa ederken, mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararları belli kurallar çerçevesinde teminat altına alır. 

Deniz yolcusu taşıma zorunlu finansal sorumluluk sigortası
Denizcilik operasyonlarınızla ilgili açıkça belirenmiş "Teminat Dışı Kalan Rizikolar" haricinde tüm hasarlarınıza teminat altına alır.

Trafik Sigortaları
Trafik sigortası olası bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verilecek hasarları güvence altına alan zorunlu bir sigortadır. Kasko sigortası ile karşı araçtaki hasarı değil, kendi aracınızdaki hasarı teminat altına alabilirsiniz.