• Phone

    0216 577 4655

IMPORTANT INFORMATION ABOUT DAMAGE PROCESSING

- When damage occurs, it is absolutely necessary to arrange the minutes and photographs.

- It is very important that we give you information after you have performed the procedure in your company operation at the time of the damage.

- Even if the expert has come to the operator for any damage, it is important that no information and documentation be given on the express without forwarding the damage report to us.

- In addition to the documents required for damage, it can be requested on different documents according to the damage content.

DOCUMENTS REQUIRED TO BE INCURRED IN THE CASE OF FIRE FUSES

Yangın Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- İtfaiye Raporu,

- Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Talep Yazısı,

- Makinede Yangın meydana geldi ise Teknik Servis Raporu,

- Hasar mahalline ait fotoğraflar,

- Yangın sırasında hasarlanan ürünlerin Maliyet dökümleri,

- Hasarlı ürünler ile ilgili Sovtaj Teklifi

- Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Talep Yazısı,

- Hasar mahalline ait fotoğraflar,

- Hadise sırasında hasarlanan ürünlerin maliyet dökümleri,

- Hasarlı ürünler ile ilgili sovtaj teklifi

- Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,

Fırtına Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Talep Yazısı,

- Meteoroloji Raporu

- Hasar mahalline ait fotoğraflar,

- Hadise sırasında hasarlanan ürünlerin maliyet dökümleri,

- Hasarlı ürünler ile ilgili sovtaj teklifi

- Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,

Cam Kırılması Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Beyan veya tutanak

- Hasar mahalline ait fotoğraflar,

- Fatura

- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

DOCUMENTS REQUIRED TO BE INCURRED IN THE REMEDIES OF THE FISCAL INSURANCE

Hırsızlık Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Resmi tutanaklar (Müşteki ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, olay yeri inceleme tutanağı)

- Talep Yazısı,

- Fotoğraflar,

- Hırsızlık sırasında çalınan ürünlerin maliyet dökümleri,

- Onarım Teklifleri / Onarım Faturaları,

- Çalınan kıymetlerin bulunamadığına ilişkin zabıt tutturulan karakoldan bulunamadı yazısı

Emniyet-i Suistimal Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )

- Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı

- İş sözleşmesi

- Maaş bordrosu

- Savcılık’ a yapılan suç duyurusu ve Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge

- Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi

- Tanık ifade tutanakları

- Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş şekline kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye, bonus vs alacağına ilişkin belgeler

- Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler

- Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname

- Zarara istinaden suçu işleyen personelden, mahsuben, hesaben ayda nakden yapılan kesintilere ilişkin belge ve bilgiler.

Taşınan Para Hırsızlık Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Taşımayı yapan personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )

- Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı

- İş sözleşmesi

- Maaş bordrosu

- Savcılık’ a yapılan suç duyurusu

- Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge

- Taşımayı yapan personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi

- Tanık ifade tutanakları

- Resmi tutanaklar

- Çalınan paranın miktarını gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler

DOCUMENTS REQUIRED TO BE INCURRED IN CASE OF CASHOUSE AND TRAFFIC FUELS

Kasko Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

SEYİR HALİNDE İKİ VEYA DAHA FAZLA ARACIN KARIŞTIĞI HASARLAR

- Trafik Kazası Tespit tutanağı ve/veya Anlaşmalı Tutanak

- Alkol raporu

- Araç kullanıcısının Beyanı

- Araç Ruhsatı (fotokopi)

- Araç kullanıcısının ehliyeti

- Fotoğraflar

- Fatura

PARK HALİNDE (KARŞI TARAF BİLİNMEYEN ) HASARLAR

- İfade ve Görgü tespit tutanağı

- Araç kullanıcısının Beyanı

- Araç Ruhsatı (fotokopi)

- Fotoğraflar

- Fatura

Trafik Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

Maddi Hasarlarda,

- Araç tamirhaneye çekilmeli ve hasar ihbarında tamirhane adresi bildirilmelidir.

- Trafik kazası tespit tutanağı ve alkol raporu

- Zarar gören araca ait ruhsat ve sürücü belgesi fotokopisi

Bedeni Hasarlarda,

- Trafik kazası tespit tutanağı ve alkol raporu

- Yaralanma söz konusu ise yaralı için yapılan masrafların belgeleri

- Maluliyet söz konusu ise tam teşekküllü hastaneden alınan kati hastane raporu

Ölümlü Hasarlarda,

- Trafik kazası tespit tutanağı ve alkol raporu

- Veraset ilanı

- Ölüm raporu

- Defin ruhsatı

- Vukuatlı nufus kayıt örneği

- Ölenin son kazanç durumunu gösterir belge

DOCUMENTS REQUIRED TO BE INCURRED IN THE CASE OF ELECTRONIC DEVICE AND MACHINE FUSING FUSES

Makine Kırılması Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

Makine Kırılması hasarlarında en önemli evrak, hasar sebebini belirtir teknik servis raporudur.

Teknik Servis Raporunu takiben hasar ile ilgili düzenlenmiş olan Tutanak önemlidir.

- Hasar Sebebini belirtir Teknik Servis Raporu,

- Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Fotoğraflar

- Arıza Bildirim Formu,

- Elektrik Arıza Listesi,

- Yıllık Bakım Planı,

- Bakım Talimatı,

- Makine Sicil Kartı,

- Onarım Teklifi ve Onarım Faturası

Elektronik Cihaz Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

Elektronik Cihaz hasarlarında en önemli evrak, hasar sebebini belirtir teknik servis raporudur.

Teknik Servis Raporunu takiben hasar ile ilgili düzenlenmiş olan Tutanak önemlidir.

- Hasar Sebebini belirtir Teknik Servis Raporu,

- Tutanak, (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Fotoğraflar,

- Arıza Bildirim Formu,

- Elektrik Arıza Listesi,

- Yıllık Bakım Planı,

- Bakım Talimatı

- Cihaz/Makine Sicil Kartı,

- Onarım Teklifi ve Onarım Faturası

DOCUMENTS REQUIRED TO BE INCURRED IN THE CASE OF TRANSPORT FUSES

Nakliyat Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

- Tutanak (Antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmış)

- Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Alkol Raporu (Herhangi bir trafik kazası meydana geldi ise)

- Taşımayı yapan aracı kullanan kişiye ait ehliyet,

- Ruhsat,

- Mal Faturası,

- Sevk irsaliyesi,

- Gümrük giriş-çıkış beyannamesi

- Fotoğraflar,

- Taşıma evrakları (Konşimento,CMR,)

- Taşıyıcıya ait Navlun Faturası,

- Nakliyeyi yapan araç ile ilgili Nakliye sözleşmesi,

- Taşıyıcı firmaya iletilen İhtarname,

- Talep Yazısı,

- Hasarlı Malların Maliyet Dökümü,

 

* Nakliyat Hasarlarında en önemli olan evrak, araç sürücüsü ve ürünü hasarlı olarak teslim alan yetkililer tarafından müşterek olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmış olan tutanak, araca ait ruhsat ve sürücüye ait ehliyet kopyası, nakliyeyi gerçekleştiren firmaya iletilmiş olan ihtarnamedir.

DOCUMENTS REQUIRED TO BE IN CASE OF LIABILITY UNDER THE LIABILITY OF FISCAL

İşveren Sorumluluk Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

 

- Olayın görgü tanılarının ifade tutanakları

- Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ölüm raporu

- Maddi hasarlarda ekspertiz raporu ve hasarla ilgili fotoğraflar

- İşyeri kaza bildirim formu

- İş kazası tutanağı (resmi zabıtlar)

- SGK vizite kağıdı

- SGK İşe giriş belgesi

- Ücret bordrosu

- SGK çalışan listesi

- Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İş Müfettişi Raporu(Kusur durumunu belirten)

- İş mahkemesi kararı (Var ise)

- SGK nın işverenden rücuen tazminat talebi

 

3.Şahıs Sorumluluk Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

 

- Kaza zaptı

- Olayın görgü tanılarının ifade tutanakları

- Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ölüm raporu

- Maddi hasarlarda hasarla ilgili yapılan masraflara ilişkin belgeler ve hasarla ilgili fotoğraflar

 

Ferdi Kaza Hasarlarında Gerekli olan Evraklar önem derecesine göre sıralanmıştır ;

 

FERDİ KAZA HASARI (ÖLÜM)

 

- Kaza zaptı

- Menfaattar kimliği( kanuni varisleri ise veraset ilamı, nüfus aile kaydı)

- Menfaattar veya vekilinin kimliğini teşvik eden belge

- Ölüm raporu ( kaza zaptında belirtilmişşe)

 

FERDİ KAZA (MALULİYET)

 

- Kaza zaptı

- Tam teşekküllü hastaneden alınmış maluliyet durumunu gösterir kati rapor

 

FERDİ KAZA ( TEDAVİ MASRAFLARI)

 

- Kaza zaptı

- Taburcu edildiğine dair hastane raporu (Epikriz raporu)

- Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar